[BIN: 2404]

Sigurd Svein

Oppskrift 1879 av I. Mortensson etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .

1. - - eg ha vore slik kar - - -
han - - - skjot flogdrakji
å Sigur sill bera en heim.
Ekstra opplysninger