[BIN: 2404]

Sigurd Svein

Oppskrift 1879 av I. Mortensson etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .

1. - - eg ha vore slik kar - - -
han - - - skjot flogdrakji
å Sigur sill bera en heim.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS I. Mortensson VII, s.29 Overskrift Sigur svein Merknad: Oppskrifta er sande