[BIN: 2398]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Ingebjør Sandvik, Mo, Telemark .

1. Hesten hass Svein han trotar i kleiv,
han æ inkje, no som vani,
han sparer 'kje hóver fy gytte skóre,
han leitar ette'n Grani.
2. Sigur rei ivi Rimarhylen,
å Grani braut sin fót,
dei sleppte ne dæn gullkistilen,
dei gann inkje Granis bót.
Ekstra opplysninger