[BIN: 2398]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Ingebjør Sandvik, Mo, Telemark .

1. Hesten hass Svein han trotar i kleiv,
han æ inkje, no som vani,
han sparer 'kje hóver fy gytte skóre,
han leitar ette'n Grani.
2. Sigur rei ivi Rimarhylen,
å Grani braut sin fót,
dei sleppte ne dæn gullkistilen,
dei gann inkje Granis bót.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S.Bugge I, s.171.(Renskrift) Utsyn 61, NMB 177, TSB E 50. To Vers om Sigur svein IV. (meddelt af Ingebjør Sandvik)