[BIN: 1879]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Kungjen å dråning Soffi dei sát over bór
dei snakka so manggt eit gáman or.
So hæderlig råder de rånir.
2. Dei snakka so mykji, d. sn. so mangt
å såmt va gama å såmt va sannt.
3. "Og du har en søster, ok jeg har en broder,
så herleg ei giftarmål gjør vi iår!"
4. "Liti Kjersti ho æ no so frank en vènn,
herr Buris han lignes ved en hestedrengg.
5. Lite Kj. ho æ no so fínt eitt viv,
herr B. han ligner ved en hestetÿv.
6. Men det sker alli, mens jeg er ilive,
at give min søster en hestetÿv´e."
7. Å dròningji slo si hånd mót bór:
"So sandelege skó eg hevne dine ór!"
8. Å kångjen han skulde at ledunggen fare,
herr B. sill vére hjemme, ta´ landet i varé.
9. Herr B. å dròningg Soffi dei sat over bór,
dei snakka so manggt eitt gamas ór.
10. "Å hører du herr Bóris, kjær broderen min,
å du skal forrå kunggens søster fin !"
11. "Konggen betrudde meg rige å land,
kvi skal jeg forrå hans søster så sand?
12. (Så var det et vers, Hæge ikke mindes; r
siger: "Min herre har spottet dig".)
13. Han gik til hende bå årle å silde,
men alli so kunne han fremme sin vilje.
14. Herr B. han svøber sitt hòvu i skinn,
så sørgjeleg ganger han for sin søster inn.
15. "Den jomfru ær så fast i sinn,
slett ingjen ridder over hende vinn."
16. "Hvad er da du for en elskovsmann,
mæ du ikke runerne læse kann?"
17. "Med troskab vilde jeg kjéne min herre,
jeg skjøtter ei om de runer at lære!"
18. Hun skrev de runer uti hass hånd:
"Du kastar det i den jomfrus sængg!"
19. Liti Kj. ho bleiv båte angest å bangge,
å til herr B. so mònde hun gangge.
20. Ho klappa på dÿnni mæ fingane små:
"Du stand upp herr B., skrei lokun ifrå!"
21. Herr B. stó upp i skarlagjen rø,
så lukka han inn so vènn en mø.
22. I nótt sover hun i ridders arm,
sig selv til sorg og daglege harm.
23. ("Så kjæm dér eitt eg ikkje kann, att; då bleiv
ho frugtsòmmelege å måtte ti droningji å
gjera bársøl")
24. Å kunggen han skulde då hjematter fare,
han gav burt si syster, den speielklare.
25. Kónggjen han kåm seg riand i går
å dråningji uti fijre´en står.
26. Konggen han seg ivi aksel såg:
"Hvor er min syster, hvor monne det gå ?"
27. Dróningji smiler dérunder kinn:
"Hér ær fÿrrekjuge uger, siden jeg såg hende.
28. Å ville jeg dróning i Engelland være,
so ville jeg bedre min jomfru lære."
29. Å kunggen han höÿtta på liten smådrængg:
"Dé hentar meg´ a litæ Kj. hjem!"
30. Smådrænggen gjekk bort, som kónggen bød,
han öngste sig hell´ at véra dø.
31. Han klappa på dÿnni mæ fingane små:
"Du stænd upp litæ Kj., skrei lókun frå!"
32. (Så kjæm dér eitt att´e, eg kann inkje;
då sei´ ò dæ: "Du må à inn! "sa´ò, "her
æ inkje bórn fødde, " sei´ò).
33. "Dé hjelper min datter te krissnedòm,
dé kallar no hende Ingerlil boll,
for hende so ær mitt liv i vold.
34. Min datter so gjev eg mitt gull so rød
for hun skal hevne sin moders død.
35. Dròningg Soffi vi´ jeg give min sÿllbudd kniv,
for ho forråer mitt ungge liv."
36. Å då dei kåm seg át bòrgelé,
dér dåna litæ Kj. for hestekné.
hende
37. Knut lille tók hæna ´pi sitt fangg:
"Du vér frimodig i Jèssu navn !"
38. Å dróningjen stænd i vindouga, lær:
"Kóm nó hit, kunggen, se eders systers fær!"
39. Å litæ Kj. inn av dynni steig
å konggen upp imót hæna reis.
40. "Og du skal danse og du skal kvæde,
iaften skal du de ridder´ glæde!
41. Og hør du, liti Kj, hvad jeg siger dig:
en elskovsvise du kvæder for mig!"
42. "En elskovsvise jeg ikke kan,
jeg kvæder en anden, jeg bedre kan."
43. Å han akta på hænnes sangg,
endå mei på hænnes fótegangg.
44. "Skam få dig, dróning Sóffi, du udydige kvinde,
så sandelig haver du lÿvet på hende!"
45. Dr. Soffi ho fram ivi bóri sprangg
å reiv upp litæ Kj.s snörebånd.
46. Hó mókka den mjókkji fyr kunggens fót:
"Å skam få deg kongge, tru so mine ór!"
47. Å konggen han bleiv so illi ivi ór,
han blikna som bast å sórtna som jor.
48. Å konggen han tala ti liten smådrængg:
"Du hentar meg inn dei ølsviper fem!"
49. "Du tár inkji fire, du tár inkji fem,
før eg heve nok mæ ei utav dem."
50. Han slo hæna so længji
hende langge
ti døden hæna navn trængge
hende trengje
51. Hun krabba under droning Soffies skinn,
ho hænte hæna út med fóten sin.
52. Ilde haver jeg stét min dróningg fórè
skulde jeg skjule dig, din arrig hore!"
53. "Nu ær det død, det vene viv,
hvor skal vi lægge hendes lig?"
54. "Dé lægger nò hende på Ribbaregade
dér jeg hver dag akter min hesteplade.
55. Dé lægger nò hende mæ Ribbarebró
å dér jeg aktar min ganggar at snu."
56. "Nei, Soffi skal alli få den glæde,
at hendes ganggar skal over hende træde.
57. I klöstri skal litæ Kj. ligge,
de røde gullborger over hende bÿgge.
58. No må eg sikje i so mörkt eitt hus,
eg må inkji sjå hverken ild hell ljós.
59. No må ´kji sóli på meg skine,
förr eg heve bött alle søndine mine."
60. Å kunggen han hóÿttar på liten smådrængg.
"Dé hentar meg´ en Buris hjem !"
61. Den höiri hånd å den höiri fod
tillige han afhugge lod.
62. Begge hans öine han lod utstingge
å bar det for droningg Sóffi inn.
63. (Så kjæm dér eitt vers, som eg inkji kan be
gjønde; men : "så jammerleg monne hun sig
klage", dæ æ sluten.)
64. Å hver dag mónne han konggen tigge,
um han måtte i klöstret hos liti Kj. ligge.
65. Alle sine gullborgjir måtte han konggen give,
for han måtte i klöstret mæ liti Kj. ligge.
Ekstra opplysninger