[BIN: 1877]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakken, Mo, Telemark .

1. Kúngen å droningi site fyr bór,
- útí Lovmansøy -
dei talar så mangt eitt skjemtansór.
Så lett han gangar dæn dansen.
2. Dei talar så mykje, dæ må ´kje alt bú,
æ´
[alt æ´] dæ líti Kjærsti te angest å sút.
3. Som 2; kún: vera tregi.
4. "Å eg sko´ seia deg stør(r)e harm,
líti Kjærsti søve på Brónsvens arm. Eller omvendt
Orden.
5. Å eg sko´ seia deg stør(r)e kvíe,
at voggúnne gjenge sø únde líe."
6. Kúngen han hútta på sveinanne små:
"de be líti Kjærsti innfyre meg gå!"
7. Dei leita úte å dei leita inne,
å inkje kúnna dei líti Kjærsti finne.
8. Dei fann fat på et líti hús,
dær spila gúllhorpúr å brende voksljós.
9. Dei pikka på dynni med finganne små:
"då statt úpp líti Kjærsti, skrei lokúr ifrå!
10. Dú stend úpp líti Kjærsti, dú slepper ´kon inn,
me æ tvo boir ´frå bróeren din."
11. "Å hot vi´ no kúngen, min broder så gó?
å må eg no inkje hava noteró?"
12. Líti Kjærsti hó aksla sí kåpa blå,
så lyster hó inn fyr sin broderen [at] gå.
13. Líti Kjærsti hó inn igjenom dynni steig,
kúngen han úpp ímót hænar reis.
14. "Hør dú líti Kjærsti, hot eg be deg:
ein elskovsdanse dú dansar fyr meg."
15. "En elskovsdanse´ eg inkje kan;
eg dansar en anen, eg bete kan."
16. Líti Kjærsti hó dansa så lengi,
hó trotar út kóngjen å alle hass drengir.
17. Líti Kjærsti hó dansa, te hó blei mó,
te blóskóme stó í røde gúllskó.
18. "Lµger dú på frúvúr hell lµger dú på møy,
gúd bære deg Sylvelin sko dú no døy."
19. Som 18 = kún: vív låte lív.
20. Hass droning hó fram i dansen trein,
hó sprett´ úpp líti Kjærstis snørereim.
21. Ho sprett´ úpp líti Kjærstis snøreband,
så sprænte hó dæn mjokki på kúngjens fang.
22. Å kúngjen han hútta på sveinanne små:
"de be no Brónsven innfyr meg gå!"
23. Å kúngjen han ha´ inkje halltala ór,
før Brónsven han stó framafør hass bór.
24. "Å høyrer dú Brónsven, eg spyrje deg må,
å hokke vi dú hange hell brenne på bål?"
25. "Eg vi´ kje anten hange hell brenne på bål.
dú gjev meg líti Kjærsti, så æ´ eg din måg."
26. "Dú æ´ kje vær líti Kjærsti, dæ vene vív,
Brónsven dú æ´en hestetyv."
27. Å Brónsvenn han riste på syllbúdde svær:
"ha´ dú ´kje vori kúngjen, detta ha´dú vor´ vær."
28. Å Brónsven, han riste på syllbudde knív:
"ha´ dú ´kje vori kúngjen, dæ silt kosta dítt lív."
29. Brónsven, Brónsven, dú still ditt svar!
Du hev a líti Kjærsti, dú æ´ hena vær. eller
omvendt
30. Brónsven, Brónsven, dú still din knív! Orden.
dú hev á líti Kjærsti, dæ vene vív."
31. Dær blei glee å mykje lyst,
dei drakk gjestebo å barsøle fyst.
32. Dær blei lyst å mykje gama,
dei drakk gjestebo å barsøl mæ sama.
Ekstra opplysninger