[BIN: 1742]

Den sjuke brura

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Aslaug Midbø og Guro Johansdotter, Fyresdal, Telemark .

1. Stallbroder tala te stallbroder sin
-Under vallan -
vil du nå give mig datteren din.
-For den rosen den er ikke voksen. -
2. Stolts Magret ho æ' nå so liti eit bån
ho kann ikkje sova på kungens arm.
3. Stolts Magret ho æ' so liti ei brur
ho kann ikkje lyklanne for låsanne snu.
4. Dei sette de upp i åtte år
men då sille kungjens gjestebo stå.
5. Då dei kom seg unde Vallanli
då lyster stolts Magret å hvile seg.
6. Då klappa han hende på hvidan kinn
"Krist give du va' friske festarmøen min".
7. So gjekk ho seg te Vallekyrkje fram
der sette ho seg eit lite grand.
8. Bruri ho tala ti sine brukvinnur to
"ska' me 'kje nå oto kyrkja gå?"
9. "Hoss kann me nå oto kyrkja gå
de undrast på okkon både store å små".
10. "Ja lata undrast, lat undrast so mange som vi'
han må væl gange dit den som døden trænger ti.
11. Då dei kom seg i kyrkjele
i himmerikje ringjer dei klokkunne ni.
12. [Då dei kom seg] på kyrkjevoll
[i himmerikje ringjer dei klokkunne] tolv.
Ekstra opplysninger