[BIN: 1732]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. So æ' skjikkjen i okkos land
han ska drikke fyste den som skjenkjen bere fram.
2. - - tok ut den syllhokka kniv
drikker du 'kje moder ska' de koste dit liv.
3. So tok ho ti mæ grammi
ho tenkte de kom kji på tanni.
4. De kom noko litt inn på tonge
so sprakk de bå livr å lungur.
Ekstra opplysninger