[BIN: 1694]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift udatert, av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Skammel han bor i Nørretøy
han er både glad å kåd
høviske haver han sønner fem
de to ganger verden imod.
-Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen stig vild. -
2. [Dei tre] for l[ængesiden] døde bort
de to de lever [igjen]
[det] vil jeg for sanden [sige]
de bleve så [reske hovmænd].
3. De va' Ebbe Skammelsøn
han rei seg su under ø
fester 'a stolten Adelus
hun var så ven en mø.
4. Her sitter I stolten Adelus
I passer så vel din tro
alt mæ jeg tjener i kongens går
og ser hvor vi skal bo.
5. [Her sitter I stolten Adelus
I passer så vel den] ære
[alt mæ jeg tjener i kongens går
og ser hvor vi skal] være.
6. De va' Peder den unge
lod reise de seiletre
så seiler han sig til Nørre-Judland
trolover Ebbes festemø.
7. Her sitter I stolten Adelus
I virker det gull med ære
Ebbe tjener i kongens gård
han byde dig spot og vanære.
8. Gud så velsigne 'en Ebbe min
hori eg ser 'en trø
han spottar alli noko skjøne jomfru
langt mindre si festarmøy.
9. Inn kom Ebbes moder
ho slog sig for sit bryst
nu haver jeg for sanden spurt
at Ebbe han døe i høst.
10. Hører du stolten Adelus
du må deil ori tru
eg va' på Ebbis gravarbakkji
å grov upp molli mæ mitt spjut.
11. ¿' dæ sant de seie fyr meg
[at Ebbe han] æ' dø
[så] sant sko' du få viljen min
[som] foskjen falder [på glø].
12. Upp sto stolten Adelus
så smal som liljevand
så gav ho Peder hass broder
si tro å hvide hand.
13. Ebbi sover i høie loft
alt som en herri mon sømme
han haver ei ro om natten for sig
alt fore sine stærke drømme.
14. [Jeg] drømte min faders [stenstue
den] stod alt [i brendende lue
der brann inde Peder min broder]
å så min [skjønne] jomfrue.
15. Drømte du din [faders stenstue]
stod alt [i brendendes lue
det er Peder din broder
trolover din] festemø.
16. Det var Ebbe Skammelsøn
han rister på syllbudde svær
"va' du inkje min liten smådreng
dette så vøre du vær.
17. Høyrer du Ebbe Skammelsøn
stidd no ditt syllbudde svær
når du kjem i din faders går
så sannar du meg væl.
18. Det var Ebbe Skammelsøn
kom til sit faders lande
så ser han så mykjy fokk
å så mang en forgyllende karm.
19. "Hører du dæ du liten smådreng
hot eg spyrje deg må
hott æ' dæ fyr mykjy fokk
som æ' i min faders går?"
20. - - - -
- - - -
det er Peder og din festemø
dei drikke bryllaup i by.
21. [Det var Ebbe Skammelsøn
han] kom [riands i går
uti stende hass kjære moder
ho var] væl sveipt [i mår].
22. Den ene gav han gullbråssen på bryst
den anden gullsvampen rø
de fik han i kongens går
han agted sin festemø.
23. Den ene bad han hjemme skuld' bli
den anden bad han bortrie
"kjeme du i de brurehus
du gjører os ikke stor kvie".
24. Det var Ebbe Skammelsøn
han ville utav gari burtrie
hass moder hun helt i tygjyll å beisl
bad han skulde tøve og bie.
25. Det var Ebbe Skammelsøn
han ind af døren tren
de va' no hass kjære fader
han står hannem op igjen.
26. Det var Ebbe Skammenlsøn
kom sig at høgsætbenke
hass fader gav han syllkannen i hand
bad han skulde gå og skjenke.
27. Men det var Ebbe Skammelsøn
han drikke av sylveskål
når han uppå si brur ser
så modig fedder han tår.
28. Det var sildi om aftenen
at bruri til sengji skull' gange
så tæke dei Ebbe Skammelsøn
til leiarsvenn med ære.
29. Det var Ebbe Skammelsøn
han vreiddes 'kje fyrr hell då
ha' de ingjen annen ti leiarsvenn
så må de alene gå".
30. Det var Ebbe Skammelsøn
kom på den [høieloftsbro
"minnes du stolten Adelus]
når [du gav mig den tro]?"
31. Den samme [tro som] Gud gav mig
[den gav jeg Peder] jers [broder]
alle de dage jeg leve må
vil [jeg være] eder for [en moder].
32. Det var Ebbe Skammelsøn
han vreiddest alt fyre de or
"eg agta deg te mitt ægteviv
men slett aldrig til min moer.
33. Hører I stolten Adelus
hvad jeg siger dig
om jeg slår Peder min broder ihjel
vil du følge af landet med mig?"
34. "Slår du Peder din broder ihjel
du skal mig livevel miste
så vil jeg sørge mig selv til døde
som turtelduen på kviste.
35. Så tæke han dæ løynlege svær
vog bruren alt fyre sin seng.
36. Det var Ebbe Skammelsøn
han gjekk seg ette lofsend stetti
faverlig haver han fotefær
han følger så vond ei vet.
37. "Hører du Ebbe Skammelsøn
forlad din store harm
jeg giver dig lov i denne nat
at sove på min unge bruds arm"..
38. "Dæ va' fyrre mi, fyrr dæ va' di
sjav'e må du ti 'a gange".
39. Dæ va' Ebbe Skammelsøn
han læte sitt sværi brjå
han hoggji ti Peder sin broder
han datt i lutir tvo.
40. Sin fader gav han eitt dødeleg sår
hass moder hun miste sin arm
no hev Ebbe Skammelsøn
vunden sin store harm.
41. Ebbi han blei så gamall en mann
at mosen voks på hass tenn
han har seg ei festarmøy
slett aldri forgløymer han hæna.
Ekstra opplysninger