[BIN: 1641]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Herr Peder han skulde sig til ledingen fare
det var ei fore det beste
hjemme sidder fruen Mettelil
hun drikke up slott å feste.
- Min herre, men herren hev lova sine sveinar i lunden utrie./REFRENG>
2. Slott og feste de drikker hun up
selv lader hun sig lokke
det lader hun allesammen at gjøre
alt med hendes herren var borte.
3. Herr Peder han site for brede bor
han ser i ronebokji sterke
der hev komi eitt dyr uti min hagji
hev plukka av blai dei beste.
4. De va fruen Mettelil
hun salar ut gangaren grå
det vil jeg for sandheti seia
selv la ho guldsadelen på.
5. De va fruen M(ettelil)
hun kom seg riend i går
ute sto hennes kjære moer
ho va' væl sveipt'e i mår.
6. - - - -
- - - -
en anden mann heve lokka meg
derfor så kjem eg hit.
7. Hev en anden mann lokka deg
derfor så kjeme du hit
du skunde deg så hastig utav min går
likeså hastig som du kom hit.
8. De va fruens kjære moder
hun talte et ord med snilde
må ho no 'kje liggje denne einaste nått
i morgo kann ho burtrie.
9. De va fruens kjære moder
ho kommer i stenstuen ind
tvo deilige børn hun vare blev
alt unde de kvite lin.
10. De va fr(uens) kj(ære) m(oder)
hun breier upp skarlakjen rø
unde ligg fruen Mettelill
ho var både bleik å dø.
11. De va fr(uens) kj(ære) m(oder)
hun (breier upp) skarlaken(jen) små
tvo deilige børn hun vare blev
på hver sin armen di låg.
12. Dei fostra upp de småbørn so lengji
dei fostra dei upp med alle
den eine kadda dei ungen Byrting
den andre Gråsveinen med ære.
Ekstra opplysninger