[BIN: 1640]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen (Felland), Skafså, Mo, Telemark .

1. Det var Peder liten
han skulde til ledingen fare
hjemme va' fruva Metteliti
ho si' taka landi i vare..
- Herren heve lova si' sveinar i lunden utrie. -
2. Kongen sille til ledingen fare
det blev ikke for hass beste
hjemme var fr(uva) M(etteliti)
hun drikker op slot og feste.
3. Det var P(eder) liden
han talar te styringsmann
du vender mitt skipi heimat umkring
nu lengste mig hjem til lande.
4. De var Peder liden
han glåper i ronebokji sterke
her hev vori trodd i hagjen min
å plukk upp blo'i dei beste.
5. Her hev v(ori) tr(odd) i h(agjen) m(in)
(å plukk upp blo'i) dei beste
der æ 'kje atte bare ei einaste rot
som kunna mitt hjarta'i trøste.
6. De va' Peder liten
han skuva si snekkja ti land
inkje kom fruva Metteliti
å møtte han ne ve strand.
7. De va Peder liten
han kom seg riande i går
burti va fruva Metteliti
som sille fagne hånom då.
8. De va Peder liten
han kom seg i stoga ind
burti va fruva Metteliti
(som sille fagne hånom) heim.
9. De va Peder liten
han talar ti liten svein
hor æ' no fruva Metteliti
som sille fagne meg heim.
10. Dæ va fruva Metteliti
ho gjekk seg i høieloft inn
ho saumar så mykje de kvite lin
ho aktar eitt liti kind.
11. De va' Peder liten
han gjekk seg i høieloft inn
der sit ho fruva Metteliti
ho bliknar undi skarlakskinn.
12. Høyrer du Peder liten
hott eg no talar ti deg
min fader han ligge så ynkelig sjuk
han lenges fast efter meg.
13. Ligge din (fader så ynkelig) sjuk
å l(enges fast efter) dig
høyrer du fruva Metteliti
du lyt fulli rie dit.
14. Min fader han gifte meg heimati frå
mæ karmer forgylte fem
høyrer du Peder liten
du låner meg ein av dem.
15. Min f(ader han gifte meg heimati frå
mæ karmer forgylte) ni
(høyrer du Peder liten
du låner meg ein av) di.
16. Din (fader han gifte) dig (heimati frå
mæ karmer forgylte) fem
høyrer du fruva Metteliti
du fær slett ingjen av dem.
17. (Din fader han gifte deg heimatifrå
mæ karmer forgylte) ni
(høyrer du fruva Metteliti
du fær slett ingjen av) di.
18. De va' fruva Metteliti
ho seg i stallhuse går
de vi' eg for sannhet seja
sjov la ho gullsadelen på.
19. De va fruva Metteliti
ho va' både trøytt å mo
då ho kom ti sin faders går
va' skoen hennes fudde av blo.
20. De va fruva Metteliti
ho kjeme seg riands i går
ute stend hendes kjære moder
å blitt fagnar ho 'a då.
21. Høyrer du fruva Metteliti
hott eg spyre deg.
hoss stende de ti i herr Peders går
mæ du eisemadd'e kjem hit.
22. Høyrer du fruva Metteliti
hot eg talar ti deg
du rie tibakars den sama vegjen
som du kom hit ti meg.
23. De va hendes kjære moder
ho va' 'æ nokså blie
ho kann då liggje her denni einaste nåtti
imorgo kann ho burtrie.
24. De va då fruva Metteliti
ho va' i høieloft fus
de va' hendes kjære moder
ho tennte for hæne vaksljus.
25. De va årli um morgonen
dagjen den bliver ljus
de va hendes kjære m(oder)
ho va' i høieloft fus.
26. De va hendes kj(ære) m(oder)
ho bye gud måren med snilde
hossi stende her ti uti detti husi
mæ adde monne tie så stille.
27. De va hennes kj(ære) m(oder)
ho bretter på skarlaken blå
deilige va' dei sønine tvo
på kvorsen arm dei låg.
28. De va h(ennes kjære moder
ho bretter på skarlaken) rø
undi låg fruva Metteliti
ho låg både bleik å dø.
Han kom efter, fik dem til at kristne bonni, drap seg sjave.
Ekstra opplysninger