[BIN: 1412]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Kongjen aa Knut liten dei sat ivi breiande bor
- Iselilja -
dei tala so mangt eit skjemtande or.
-Saa saare sørgjer Sølvelin for lille Knut udi løyndom..
-
2. Di tala so mykje di tala so mangt
aa somt va' no lygje aa somt va' no sant.
3. K[nut] l[iten] han sala sin gangare graa
so rei 'n seg ti Sølvelins gaar.
4. Han klappa paa dynni mæ fingane smaa
statt upp Sølveliti skrei lokun ifraa.
5. Aa injgen so lukkar eg inn om natt
aa ingjen so hev eg i stevne sat.
6. Aa Sølveliti ha' paa seg serkjen blaa
ho skreidde dei lokun' baade ti aa ifraa.
7. So sett 'o daa fram ein forgjylte stol
sett deg ne hr. Knut liten aa kvil dig derpaa.
8. Aa attafe dynni der æ ein gullknapp
der sko du hengje handskar aa hatt.
9. Aa burta-fe bore der stend 'n stol
der sko du seta hoser aa sko.
10. Aa skam faa den tærna ho va' inkje tru
ho stol daa burt Knut liten's syllspente sko.
11. So akslar ho seg sitt hovuskjinn
so gjeng 'o seg ti kongjen inn.
12. Her sit'e du kongje drikk'e mjø aa vin
mæ Knut liten han søv'e mæ datteren din.
13. Gakk burt du tærne eg vi' deg ikkje tru
fe d'æ so mangein du hev logje uppaa.
14. Aa kjære min kongje du maa meg no tru
fe her æ Knut liten's syllspente skor.
15. Aa kongjen han roper ivi alle sin gaar
kaam fram alle mine hofmenn aa klæ dikkon i maar.
16. Men kjære mine hoffmen I klæ dikkon kje falsk
for Knut liten han æ no ein vaagehals.
17. Dei glama paa dynni mæ glavin aa svær
æ du inne Knut liten du æ de fulla vær.
18. Dei glama [paa dynni mæ glavin aa] spjut
æ du inne Knut liten du kjem'e vel ut.
19. Aa Knut liten han svarer eg æ inkje rædd
de biar vel litt ti guten bli klædd.
20. Aa Knut liten han saag seg i vindouga ut
so saag 'n kje anna hell glavinn aa spjut.
21. Knut liten han ut gjenom dynnane steig
so rudd' 'n den vegjen baade stor aa brei.
22. Knut liten han hoggje ti han blei mo
ti bloe sto ivi syllspente sko.
23. [Knut liten han hoggje ti han] blei bleik
han saag kje himmelen fe mannerøyk.
24. Knut liten han stig'e paa gangaren graa
so rei 'n seg ti kongjens gaar.
25. So stig'n seg av gan[garen graa]
aa kongjen ute fe haanom staar.
26. Men høyre du Knut liten hott eg spør'e deg
hor 'æ mine hoffmenn eg sendte ti deg.
27. Some ligg'e sjuke aa some ligg'e saar
aa some hev fengje sin jolekost i aar.
28. Knut liten han riste paa syllbuga kniv
ha' du kje vore kongjen du ha' sill' laate liv.
29. Knut liten [han riste paa syllbuga] svær
ha' du kje vor' min verfar du ha' de vore vær.
30. Knut liten, Knut liten du stiller din kniv
du sko faa Sylveliti de vene viv.
31. Knut liten [Knut liten du stiller ditt] svær
du [sko faa Sylveliti] du æ hennar vær.
Ekstra opplysninger