[BIN: 1405]

Knut Liten og Sylvelin.
Øystein Grønnevoll

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Gjermund Gunnarson Veum, Fyresdal og Vrådal, Telemark .

1. Kongjen o Knut liten dei sat yve bor
-Iseliljan -
dei tala so mange dei skjemtande or.
-So såre syrgjer Sylvelin for lisle Knut i løyndom. -
2. Dei tala so mykji dei tala so mangt
o sumt va no gama o sumt va no sant.
3. Knut liten h[an] salar sin gangare grå
so rie h[an] seg te stolt Sylvelins gård.
4. H[an] klappa på dynni mæ finganne små
statt opp kjære S[ylvelin] skrei loka ifrå.
5. Ingjen so hev eg te stevne sett
o ingjen so lukkar eg inn um nått..
6. H[an] klappa [på dynni mæ] hanskar på hånd
kjenner du kje Knut liten din festarmann.
7. O då at ho høyrde K[nut] litens mål
då skreidd' ho dei lokunn bå ti o ifrå.
8. Men skam få den terna ho va so utro
ho stol burt K[nut] l[iten]s dei sylvspente sko.
9. K[nut] l[iten] han riste sitt syllboga svær
ha du kje vori kongje hott ha du vor' vær.
10. O K[nut] l[iten han riste] sinn syllboga kniv
ha [du kje vori kongje] de ha gulle ditt liv.
11. K[nut] l[iten[ K[nut] l[iten] du stiller ditt svær
eg gjeve deg Sylvelin du æ henne vær.
12. K[nut] l[iten] K[nut] l[iten du stiller] din kniv
eg [gjeve deg Sylvelin] de vene viv.
Ekstra opplysninger