[BIN: 1327]

Vilgår Hertugson

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Talleiv Rulland, Fyresdal, Telemark .


Vilgor va' i vokstro vene,
som ein Lilje rúnni,
Far å Mór dei únnte'n væl
ifrå han tala kúnne.
-Riddaren våga han Líve sítt for ei Jomfrú-

2. Vilgor salar út Hesten sin
å rí seg úppúnde Lí,
ville han lilje te Signe Frúva,
dæ va' så vent eitt Vív.
3. Vilgor tok úpp Gúllringanne,
ville gjeva'a Signe Gåvúr:
Tok ímót rìke Signe Frùva,
dú læter deg ingjen dåre!
4. Höyrer dú dæ, dú ríke Signe Frúva,
hott eg vi' deg påminne:
dú bere så löynlege Elskógjen,
dú læt'kje din Faeren finne!"
5. Heimat gjekk hó så löynlege
mæ síne löynlege gåvúr,
löynlege bar hó Elskógjen,
hó tenkte væl, ingjen sill'a dåre.
6. Dæ va' Kúngjen í Kollo (n)ór,
han sender út Boir å Bræv,
ville han lilje te Signe Frúva,
å væl tóss han vera 'a vær.
(n): I tekst: Stor N
7. Dæ va' Henning únge,
går fyr si Dotter at stå:
"Deg tebys Kúngjen i Kollo nór
å hånom så skó dú få.
8. Deg tebys Kúngjen í Kollo nór,
som Hovúgúlle kann smíe,
femta Liljúr í kvore Kiste,
dæ set han på Håri fríe.
9. Höyrer dú dæ, dú rike Signe Frúva,
hott eg seie deg:
heve dú noken í Löyndóm' lova,
dú dyl dæ inkje lenger fyr meg!"
10."Höyrer dú dæ, min sæle Faer,
eg ræddas fyr dítt stóre Mót:
eg hev lova Vilgor Hertúgson,
som reiste av Låndo ifjór!
11. Höyrer dú dæ, dú rike Signe Frúva,
únder din Skarlake rö,
dú skó inkje have Vilgor Hertúgson,
úm dú syngjer deg så te Dö."
12. Så drikke dei dæ Bryllaúp
å gjera seg kåte å blie,
så nær som ríke Signe Frúva,
på hæna renn Tårinne stríe.
13. Inn så kjæme Smådrengjinne
å seie dei ifrå:
"No kjæ1)me Vilgor Hertúgson
ríandes í vår Går."
1Overstrøket æ og erst. med e
14. Dær blei stór Sorg í Bryllaúpsgaren,
dær blikna så mangt eitt Kind2,
så nær som ríke Signe Frúva,
hó smíler únder Skarlakeskinn.
2Overstrøket d og erst. med n
15. Dæ va' Vilgor Hertúgson,
han gjeng seg í Stoga inn,
han helsar så mange, í Stoga æ',
så mange, som han dær finn.
16. Dæ va' Vilgor Hertúgson,
han helsar ivi breie Bór,
fyst å fremste Signe Frúva:
"Dú helle så væl díne îr.
17. Höyrer dú dæ, dú ríke Signe Frúva
Hott lova dú meg i Lúnde?
sia hev eg halli Ære å Trú,
som dæ va' i Bergje búndi".
18. Dæ va' ríke Signe Frúva,
hó feller så stríe Tår:
"Eg hev ein Faer både stór å sterk,
eg må meg'kje sjóve rå."
19. "Hev dú ein Far så stór å sterk,
dú må deg 'kje sjóve rå,
så sko' me nappast úm Brúri ídag,
å sjå, kven dæn felle på".
20. Dæ va' Henning únge,
han va' så gó i Rå.
"Fygje no Brúri at Brúrehúse,
De læt ikkje Vilgor a' få!
21. Fygje no Brúri at Brúrehús,
de læt ikkje Vilgor 'a finne!
för Vilgor æ' komen så eisemalle,
han kann ikkje Brúri vinne."
22. Dæ va' Vilgor Hertúgson,
han kúnna sin Hest væl snú,
han tæk atte ríke Signe Frúva
mitt úppå Lofsans Brú.
23. Dæ va' Vilgor Hertúgson,
han heve ein Gangare spak,
så tæk han 'a ríke Signe Frúva
å set 'a på Gangarens Bak.
24. Dæ va' Vilgor Hertúgson,
han lyfter på högan Hatt:
"Far no væl, Kúngjen í Kollo nór!
dú gifte deg alt for ratt."
25. Dæ va' Kúngjen í Kollo nór,
han sender ette fíråkjúge Mann,
men dæ va' Vilgor Hertúgson,
va' eismålle han.
26. Dæ va' Kúngjen í Kollo nór,
han ha' kje att anna hell blóútte Salar å tóme,
men dæ va' Vilgor Hertúgson,
han rår ivi Rósensplóme.
Ekstra opplysninger