[BIN: 1253]

Møya som skar seg

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. De ha skore Torelite i finganne fem
-Ror ut ærlige menn -
ho syr alli gulli oftar mæ dem.
-Å den jomfru -
2. [De ha skore Torelite i finganne] ni
[ho syr alli gulli oftar mæ] di.
Ekstra opplysninger