[BIN: 1253]

Møya som skar seg

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. De ha skore Torelite i finganne fem
-Ror ut ærlige menn -
ho syr alli gulli oftar mæ dem.
-Å den jomfru -
2. [De ha skore Torelite i finganne] ni
[ho syr alli gulli oftar mæ] di.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 4. (Sjå: Reinskrift NFS. S. Bugge 5, 247.)

Merkn. Under oppskrifta står: han Skakjelokk.