[BIN: 1242]

Dronning Margrete

Oppskrift udatert av Hans Ross etter Magrit Borgje, Moland, Aust-Agder .

1. De du kaddar meg Munkedeigja
de mone du paa meg ljuge
for eg hev' inki mæ Munkanne sovi
Kon Nætanne fir' aa tjuge.
2. I hente mig fimten Alnir Vallmaal
jeg vil skjere den Herre en Hætte,
so fylgjer vi ham til Skaane Bÿ
aa leter Struten1 paasette.
1later Strutar
Ekstra opplysninger