[BIN: 1242]

Dronning Margrete

Oppskrift udatert av Hans Ross etter Magrit Borgje, Moland, Aust-Agder .

1. De du kaddar meg Munkedeigja
de mone du paa meg ljuge
for eg hev' inki mæ Munkanne sovi
Kon Nætanne fir' aa tjuge.
2. I hente mig fimten Alnir Vallmaal
jeg vil skjere den Herre en Hætte,
so fylgjer vi ham til Skaane Bÿ
aa leter Struten1 paasette.
1later Strutar

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross 1-3, 17 NFS M. Moe 75, 42 med overskrift Magret Munkedeigja (fremsagt af Magrit Borgje vest i Moland)