[BIN: 1151]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Leiuv Gotenborg, Seljord, Telemark .

1. [Olav han va' i vokstro (ven'e)
han va' som ein siljutein'e
faer og moer ant 'om vel]
så lengje han liver i heim.
-Månen skin uti lunden så fagert -
2. [Olav han va' i vokstro (ven'e)
han va' som ein] liljurunni
[faer og moer ant om vel]
så lengje han i heimen ha vori.
3. [Han la' seg ne um joleftan
sterkan svevnen fekk
vakna 'kje för um trettandagjen
då folkje at kyrkja gjekk.
4. No stende du fe altari
å les upp] teksti di
[så set eg meg i kyrkjedynni
å tel'e] draumo mi'.
5. [Sæl æ' den i] fyrre [heimen
fatike gjeve konn
han tar inkje ræddast] i andre heimen
[fe kvasse stutehonn.
6. Sæl æ' den i] fyrre heimen
fatike gjeve sko
han tar inkje berrfött gange
på kvasse] heddemo.
7. [Dær kom færi norate
dæ totte eg vera vest
fyri rei] gamle grå grutteskjeggje
[han rei på svartan hest].
8. Dær såg eg dei ormanne tvo
dei hogge kverandre i tanne
dæ sill vera dei syskini
som ha kverandre burtbanna.
9. [Dær mötte eg dei ormanne tvo
dei hogge kverandre i kjefte
dæ va' dei synduge syskinbonni
dei monne kverandre ekte.
10. Eg hev gjengji Gjallarbrui
ho æ både bratt å brei
vassa så hev eg dei Vosemyrann
no æ` eg kvitte dei].
-Månen skin uti lunden så fagert-
Ekstra opplysninger