[BIN: 1041]

Lita Kari

Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter Gunnhild Tjønnås, Bø, Telemark .

1. Å lita Kari tjende
i onge kongens gål
ho lyste som ei sjerne
blandt andre ternur små.
2. Ho lyste [som ei sjerne]
blandt [andre ternur små]
å unge kongen talte
te lita Kari så.
3. Å hør du lita Kari
å vil du vera min
gråhesten mæ gullsalen
så vil eg gjeva deg.
4. Gråhesten mæ gullsalen
passar eg ei på
gjiv dæ di unga dronning
lat mig mæ æra gå.
5. Å hør du [lita Kari
å vil du vera] mi
den rødaste gullkrona
så vil eg gjeva dig.
6. Den rødeste gullkrona
eg passar ikkje på
gjev dæ di onge dronning
la meg mæ æra gå.
7. Å hør du [lita Kari
å vil du vera] mi
mitt hælve kongerikje
så vi eg gjeva dig.
8. Ditt hælve kongjerikje
eg passer ikkje på
gjev [dæ di onge dronning
la meg mæ æra gå].
9. Å hør du [lita Kari]
vi' du kje vera min
så lar nå eg deg sætta
i spikertunna inn.
10. Så sette 'n lita Kari
i spikertunna inn
å kongens onge svennir
dom rulla den omkring.
11te vers glemt.
12. Så kom der ifrå himlen
to vite duvur né
så tok dom lita Kari
å straks så blei der tre.
Ekstra opplysninger