[BIN: 1026]

St. Georg og draken

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Der kommer en drage af havet op,
- - - - -
2. Han kasted en kniv udi hans barm
og et sverd udi hans hjærte,
det vil jeg for sandhed sige,
det gjorde vist dragen stor smerte.
Ekstra opplysninger