[BIN: 1026]

St. Georg og draken

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Der kommer en drage af havet op,
- - - - -
2. Han kasted en kniv udi hans barm
og et sverd udi hans hjærte,
det vil jeg for sandhed sige,
det gjorde vist dragen stor smerte.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge g, s. 99 Dragen

Under str. 2 står (Udsendt fra Himelen, vilde ikke have Jomfruen). Oppskrifta kan skriva seg frå Targjei Kosi, fordi han er den einaste av Bugges informantar som har kvede udi hans barm; sjå var. I etter Gunnvor Folleigdalen, Sophus Bugges merknader til reinskrifta.