[BIN: 0870]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert og utan lokalisering, av Rikard Berge etter Sibilla Lid, Telemark .

 Den eine gret taarir, den andre gret blo
den tre'e gret si moer oto sorten jor.
Ekstra opplysninger