[BIN: 0870]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert og utan lokalisering, av Rikard Berge etter Sibilla Lid, Telemark .

 Den eine gret taarir, den andre gret blo
den tre'e gret si moer oto sorten jor.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge 63, s. 36. (NFS, kopi) (Renskrift) Under står: "(hev ho høyrt)".