[BIN: 0858]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 i Gjøvdal, Aust-Agder, av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Seljord, Telemark .

 Dæ va' ei vise om ei som het Gullbor som kaam atte ti boni
sine, di hae so vond ei sjukmor. Dæ va' saa mykje 'o ha' løyvt etter seg.
Ekstra opplysninger