[BIN: 0858]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 i Gjøvdal, Aust-Agder, av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Seljord, Telemark .

 Dæ va' ei vise om ei som het Gullbor som kaam atte ti boni
sine, di hae so vond ei sjukmor. Dæ va' saa mykje 'o ha' løyvt etter seg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLX, s. 160. (NFS, kopi)