[BIN: 0847]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne Moen, Lårdal, Telemark .

1. Den eine gret taarir, den are gret blo
-fyri follo-
den tree gret si moer av svartande jor.
-D'æ tongt aa trøa dansen onde mollo. -
2. Æ du no vond'e mæ bonni smaa
3. Naar hanen gjel'e den kvite,
haanom sko du kje lite.
4. Naar h [ anen] gjel'e den svarte,
haanom sko du kje agte.
5. Naar h [ anen] den røe,
han sko vike den døe.
Ekstra opplysninger