[BIN: 0847]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne Moen, Lårdal, Telemark .

1. Den eine gret taarir, den are gret blo
-fyri follo-
den tree gret si moer av svartande jor.
-D'æ tongt aa trøa dansen onde mollo. -
2. Æ du no vond'e mæ bonni smaa
3. Naar hanen gjel'e den kvite,
haanom sko du kje lite.
4. Naar h [ anen] gjel'e den svarte,
haanom sko du kje agte.
5. Naar h [ anen] den røe,
han sko vike den døe.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXXIII, 12-13. (NFS, kopi). - Som overskrift står: Den vonde stjukmor. Merkn. Etter strofe 2, linje 1 står: (i hælvete - ?); under str. 5 står: (Etter Tone Tvigyva, ved dotteri Anne Moen). - Fyrr uppskr. av Mortensson; under oppskrifta står: Anne Ånundsdtr. Lillegaard var mor til Tone Tvigyva i Laardal som I. Mortensson var til og skreiv upp visur. Anne var so fæl til kveda at ho kvad paa tinge for folk.