[BIN: 0828]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Ingjer Stavnes, Bykle, Aust-Agder .


b

1. Vil du no være en stedmoder god,
i Himmerig skal jeg berede dig bo.
2. Vil du no være en stedmoder slem,
i helvite vil jeg berede dit hjem.
3. Jeg haver ei mere tid at tale med dig
Himmeriges klokker de ringe efter mig."
Ekstra opplysninger