[BIN: 0826]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1889 av Moltke Moe etter Anne Moen, Mo, Telemark .

 
Ekstra opplysninger