[BIN: 0826]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1889 av Moltke Moe etter Anne Moen, Mo, Telemark .

 

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 22 - Ikkje viseoppskrift, berre flg. står: Den fromme fru Signe. Hørt af Anne Moen, som kan denne vise tålelig godt. - ("Espern", Gullborg")