[BIN: 0825]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Margjit Bjønnfell, Bø, Telemark .

1. Dæ var ein torsdagsaften da Klokken den slog tri
det stod da tri börn på grava å gret.
2. Den eine gret tårir, den andre gret blo
den trea grov si moer or den svartande1 jor.
1. sortande
3. Å Lisa ho reste sine bene med hast
så jora ho rivna å malmoren2 brast.
2steinmuren
4. Å Lisa ho reste te sin Herre å stå
ho ba om ho måtte få lov te at fölgje dom små.
5. Ja du ska få lov til at fölgje dom små
når du er i grava når klokken slår fem.
6. "Å Lisa ho reste te sin mann at stå:
hosse kann dæ nå ha seg du forlater dom små?"
7. Å var dæ 'kje etter meg mæ öl å mæ mat,
me mine små börn ska li' hunger å hat.
8. Å va dæ 'kje etter meg dei dyninne blå
me mine småbörn ska ligge på strå.
9. Å var dæ 'kje etter meg mæ tende vokslys3
me mine små börn ska ligge i dæ mörkande hus.
3mæ öl å mæ krus
10. Å vi du nå vera mi sti'mor så god,
I himmerike ska eg opprede ditt bord.
11. Men vi du nå være m(i) s(ti'mor) så slem
I Helvete ska eg opprede di seng.
12. Eg har ingen tale, eg har ingen tid
fer himlens Klokker dom ringer etter mig!"
Ekstra opplysninger