[BIN: 0825]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Margjit Bjønnfell, Bø, Telemark .

1. Dæ var ein torsdagsaften da Klokken den slog tri
det stod da tri börn på grava å gret.
2. Den eine gret tårir, den andre gret blo
den trea grov si moer or den svartande1 jor.
1. sortande
3. Å Lisa ho reste sine bene med hast
så jora ho rivna å malmoren2 brast.
2steinmuren
4. Å Lisa ho reste te sin Herre å stå
ho ba om ho måtte få lov te at fölgje dom små.
5. Ja du ska få lov til at fölgje dom små
når du er i grava når klokken slår fem.
6. "Å Lisa ho reste te sin mann at stå:
hosse kann dæ nå ha seg du forlater dom små?"
7. Å var dæ 'kje etter meg mæ öl å mæ mat,
me mine små börn ska li' hunger å hat.
8. Å va dæ 'kje etter meg dei dyninne blå
me mine småbörn ska ligge på strå.
9. Å var dæ 'kje etter meg mæ tende vokslys3
me mine små börn ska ligge i dæ mörkande hus.
3mæ öl å mæ krus
10. Å vi du nå vera mi sti'mor så god,
I himmerike ska eg opprede ditt bord.
11. Men vi du nå være m(i) s(ti'mor) så slem
I Helvete ska eg opprede di seng.
12. Eg har ingen tale, eg har ingen tid
fer himlens Klokker dom ringer etter mig!"

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 14, s. 14-15 (Renskrift) Overskrift: "Den vonne stimoer. (Margjit Bjønnfell)". Over står ei tilvising: "cfr. Jørg. Moe, Folkeviser 1847, p. 17", dvs. NFS, J. Moe 8, s. 17. I margen tilvising til P. Syv, Kjæmpeviser IV. - Merknader: 4.2 dom: "Sauheradsmål; Bø: dei; 10.1: etter mi står (!). - Frå same år finst ei anna oppskrift av M. Moe etter same kvedar. Det er ei utydeleg blyantoppskrift og er venteleg originalen, men slutten er bortkomen. Den viser nokre avvik frå reinskrift og ser slik ut:1. Det va ein tosdagsaften da klokken slog tri
det sto da tri börn på grava å gret.

2. Den eine gret tårir, den andre gret blo
den trea grov si moer or den sortande jor.

3. Å Lisa ho reste sine bene med hast
så joræ ho rivna å malmoren brast.

4. Å L(isa) ho reste te sin Herre å stå
ho ba om ho måtte få lov te at fölgje dom små.

5. Ja du ska få lov til at fölgje dom hjem
når du er i grava når klokka slår fem.

6. Å L(isa) ho reste te sin mann å stå:
hosse kann dæ nå ha seg du forlater dom små.

7. Å var dæ 'kje etter meg mæ öl å mæ mat
me mine små börn skal i hunger å hat.

8. Å va dæ 'kje etter meg dei dyninne blå
me mine små börn skal ligge på strå.

9. Å var dæ 'kje etter meg mæ øl å mæ krus
me mine små börn ....