[BIN: 0803]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

 a
bonni mange å små
då sj.kom i by
den faldt på S.
Når dei ti likje klær no deg
hori ska' eg då gjera av meg
Når - meg
så gakk du burt å skjemte deg
D--- gule - hår
du skua fast mei hott .... ho tår
-plomekinn
hoss ho æ' ti sinns. -

Gullborg
sorgefull sveinar.
den tree ho støtt på armen drog.
Ekstra opplysninger