[BIN: 0803]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

 a
bonni mange å små
då sj.kom i by
den faldt på S.
Når dei ti likje klær no deg
hori ska' eg då gjera av meg
Når - meg
så gakk du burt å skjemte deg
D--- gule - hår
du skua fast mei hott .... ho tår
-plomekinn
hoss ho æ' ti sinns. -

Gullborg
sorgefull sveinar.
den tree ho støtt på armen drog.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS, S. Bugge a, s. 75-76 Over fragmentet står: "Nikelus - Signelill" Oppskrifta er så uheil og avstytt at det er uråd å få te ein samanhangande tekst. Eit ord er så utydeleg skrive at det er utelate.- Etter Signe Nappers syster, Torbjør Haugjen, opplyser Bugge at ho "mindedes, at i Visen om 'den onde Stifmoder' (III) hed Husbonden Nikelus og Moderen under Mulde Signelill" (NFS, S. Bugge 1, s. 161). Jfr. også DgF III, s. 865, fotnote.