[BIN: 3512]

Herr Magnus og havfrua

Oppskrift udatert av S. Bugge etter ukjent sanger, Hardanger .

1. Å Magnus vilde du trolova mæg,
å æg ska' gjeva deg hesten dæn
den beste, som du vilde ria
Han gjenge så vel på det salta? vand
som over de grönnaste liar.
-Å Magnus vilde du trolova meg,
eg beder nu eder så gjerne,
du måtte vel svara mig? ja! ja! ja!-
2. Å eg ska' gjeva deg skortu ny,
den beste du hemme vi' slita.
å kvar den söm som i henne æ'
æ' sydde mæ silke dæ kvita.
3. Å eg ska' gjeva deg kvedne dan,
så beste du hennes vi' hava.
å skjækanne æ uta kvitabeintonn
å kvednamn dei gange mala.
4. Å eg ska' gjeva deg skipe ny
så beste du på dæ vi' segla,
å segle dæ æ' uta kamelety?
å råann dei æ' taa (n)iglar (eller: iglar).
5. Å eg drege aust å du drege vest,
å helsa te heimsens ende,
du ska' alder leva dæn æredag,
e ska deg fler elskovsbrev sende.
Ekstra opplysninger