[BIN: 0625]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .

 Støls Marjit ho vilde seg te Kjørkja gaa,
saa tok hu den Vægen te Bergje laag,
- fæ eg bær Sorgja mi tung -
Ekstra opplysninger