[BIN: 0625]

Liti Kjersti og bergekongen.
Margit Hjukse

(fleire alternative titlar)

Oppskrift av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .

 Støls Marjit ho vilde seg te Kjørkja gaa,
saa tok hu den Vægen te Bergje laag,
- fæ eg bær Sorgja mi tung -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i L. M. Lindeman, Norske Fjeldmelodier II nr. 410 s. 79 med overskrift Støls Marjit