[BIN: 0556]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Herr Villmann og hans mø saa pur
han legte gulltavle i hendes bur.
-So liflig legte han for sin jaamfru -
2. Aa hvergang gulltærningen rundt omkring
da randt der en taar paa jaamfruens kjinn.
3. Skjøn jaamfru hvi er du saa sørgefull
og monne du græde for rødan gull.
4. Hell monne det være for sadel og hest
hell [monne det vær] for jeg dig har fest.
5. Jer græter slett ikkje for sadel og hest
ei heller fordi at du haver mig fest.
6. Jeg græder alene for Blide bro
der sank ti bonns mine systre tvo.
7. Du tar kje græde for Blide bro
du rider min gangar paa fire gullsko.
8. Da jaamfruen red aaver Blide bro
da snubled hendes gangar paa fire g[ullsko].
9. Da snubled [hendes gangar] paa 15 gullsøm
aa jaamfruen faldt for den stridige strøm.
10. Herr Villmann taler til liten smaadreng
du hent mig gullharpen mæ fire gullstreng.
11. Han lekte mæ lempe han lekte mæ list
da rørte sig løvet og fuglen paa kvist.
12. Han [lekte] mæ sterke han [lekte mæ] gny
da gjald i bjerge aa romlet i skjy.
13. Da revnede barken av bjerk aa av ek
aa hornene sprang av det brøllende kvæk.
14. Herupp maatte trolden av dyban sø
halt upp mæ din ringel her er din mø.
15. Her er med hende hendes systre to
aa lat meg beholde mit vann i ro.
16. Han trøsted sin brud og de systre to
nu tar I ei ræddes for Blikde bro.
Ekstra opplysninger