[BIN: 0528]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Gullmund han gjenge på gata å kve'e
- So faver æ' lindeløver alle-
stolt Signelill ho sat i buri å gret.
-Dei ronunne lyster man vinne -
2. Græte du åker hell græte du eng
hell græte du de du sko kvile i mi seng.
3. [Græte du åker hell græte du] jor
[hell græte du de] du hev lova meg tro.
4. Inkje græt [eg åker] inkje [græt eg eng]
inkje [græt eg de eg sko kvile i di seng].
5. Inkje [græt eg åker inkje græt eg jor
inkje græt eg de eg hev lova deg] tro.
6. Men eg græte mei fyr mi kvite holl
fyr den må kje rotne i vigde moll.
7. Eg græte [mei fyr] mitt gule hår
fyr de sko rotne i Vendelins å.
8. Me sko setje upp den bru so ny
mæ store stolpar ondi av bly.
9. Me [sko setje upp den bru] so håg
[mæ store stolpar ondi] av stål.
10. Då dei kom seg på Vendelins bru
då snåva hennes gangar i rødegullsko.
11. So snåva [hennes gangar i rødegull]saum
stolt Signelill uti den strie stroum.
12. Stolt Signelill uppav vanni flout
nykkjen han helt i silkjeskout.
Ekstra opplysninger