[BIN: 0485]

Nøkken som belar

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Heiemor [kva] så dæ [sång i li
-Me minne -
de høyrde nykkjen på havi skri].
-Tvæ [rosir søve derinne] -
2. Nykkjen talar [te styringsmann]
du styrer meg på dæ kristne [land].
3. Når han [kom seg på] dæ kristne [land]
skapte [en seg i ein kristen mann].
4. Så skapte 'n kl[æi båd gule å grøne]
å sjave skapte 'n seg [uti ein riddare] skjøne.
5. Så skapte 'n [klæi båd gule å blå]
å så ein hest`e te [rie på].
6. Så skapte 'n [gullringjen] på [sin fing]
så gjenge han seg [i stoga inn].
7. Så skapte 'n gullskoren på sin fot
så trør han så lett på haddargov.
8. [No æ] dæn [komen som dansen kan] trøa
[no ska] dæn [fram som venast kan kvea].
9. Te svara stolts Margjit av Hallings øy
dæ æ' Heiemor vene møy.
10. Nykkjen han dansa å Heiemor kva
då sovna dei adde i stoga va'.
11. No æ' dæ beste kvår reise heimatte ti seg
Heiemor fygjer på skipi mæ meg.
12. Heiemor [gret] å si [hendar vrei
ska' eg fygje nykkjen den lange lei].
13. Heiemor [tenkte me sjave seg
tru mine små] knivanne bergjar 'kje [meg].
14. Så stakk ho te nykkjen i [holamot
odden] vrei [i hjarterot].
15. Dær [ligg du nykkjen fe ravn å hund
enno hev eg min] kvear [lund].
16. Dær ligge du nykkjen renner blo i moll
enno æ' eg ei jomfruve like boll.
Ekstra opplysninger