[BIN: 3490]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1906-07 av Catharinus Elling, ukjent sanger, Telemark .

 Aa de' var ungen Svegder
han skulde med Bolden leke
og Bolden den drev i Jomfruens Fang
de' gjorde hans Kinder blek.
-Du taler din' Ordi vel-
Ekstra opplysninger