[BIN: 3490]

Ungen Sveidal

Oppskrift 1906-07 av Catharinus Elling, ukjent sanger, Telemark .

 Aa de' var ungen Svegder
han skulde med Bolden leke
og Bolden den drev i Jomfruens Fang
de' gjorde hans Kinder blek.
-Du taler din' Ordi vel-

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO NM C. Elling 718 b. 5 = ms. 2867 IV nr. 62. ØGE 2036.

Prenta i C. Elling: Vore Folkemelodier 1909 nr. 2 s. 80.