[BIN: 0234]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1908 av Christine Sommerfeldt etter Ragnhild Sillihåga, Lestja, Opland .

1. Nå er oss båe systen lik
-Rosedelig blomme-
kom lat os vaske desse kvit.
-Det ter seg der det komme.-
2. Den eine kunna spinne lag
den andre sov både natt og dag.
3. Som dom nå ned til vattanstein kom
så støtte den eldste den yngst uti.
4. Å kjære syster drag iland
så ska du få mit rosengullband.
5. Nei um eg deg nå dreg iland
før end eg fær din festemann.
6. Så gjekk ho nå så glad derifrå
så fekk døm sjå kvar liket lå.
7. Så tok døm hennar kvite kropp
tå honom gjorde døm harpestokk.
8. Så tok døm hennar fingre små
tå døm gjord' døm spellpinne tå.
9. Så tok døm hennar gule hår
tå di gjorde døm spellstrengje tå.
10. Harpa slog det fyste
Brure var mi syster.
11. Harpa slog det andre
Brure hette Anne .
12. Harpa slog det treida
Brure seg lot beida.
13. Harpa slog det fjorde
Brure seg forgjorde.
14. Harpa slog det femte
Brure seg lot hente.
15. Harpa slog det sjette
Brure seg forgjette.
16. Søndagen sto ho blank som sol
mondagen lå ho svart som jord.
Ekstra opplysninger