[BIN: 0119]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. [ Hilebrand han si syster burtgav
te så mang ein trega dag.
-Så væl tor Hilebrand bie]-
2. Hilebrand sendte si syster av [land
te unge Tarkjell uti hånd].
3. [Sundagjen sat ho brur så bold
um måndagjen va ho i jønni tolv].
4. [Sundagjen sat ho brur så] pru
[um måndagjen va ho i myrke] hus.
5. Dær sat ho så lengje
te ho hørde ravnens vengjir.
6. [Eg sko gjeva deg mitt raue gullband
vie du bera] boi [te Hilebrand].
7. [Eg sko gjeva deg min raue gullring
vie du bera bo te] Hilebrand broe min.
8. [Å hav no] selv [ditt raue gullband
eg hev] klo [men] ingjo [hand].
9. [Å hav no selv din raue gullring
eg heve klo men ingjen fing].
10. Ravnen han flaug seg på jårestokk
han riste sine vengjir toss vera mo.
11. Her site du Hilebrand ve breian bor
Hilebjør syster di sender deg or.
12. [Her site du Hilebrand drikk mjø å vin]
bunden [er Hilebjør] systeri di.
13. [Hilebrand blei så ille ve or
dæn brone mjøen han] spilte [på bor].
14. [Hilebrand tala te] drengjinne små
[De salar meg ut min gangaren grå].
15. [De salar meg 'kje ut dæn brone
han bere meg så tungt o tone].
16. [De salar meg 'kje ut dæn blakke
han bere meg så tungt imot] bakkann'.
17. Men de salar meg ut den røe
han bere meg berg å fløe.
18. Hilebrand kom seg te borgarle
der sto unge Tarkjell å stødde seg ve.
19. Eg hell ikkje deg fe en fulltrugjen
som vikjar si syster før åre bli end.
20. [Han klappa på dynni mæ finganne små
statt upp Hilebjør skrei lokunn' ifrå].
21. [Eg kann ikkje] stande upp skreie [lokunn' ifrå
bundne er hendan' å føtanne små].
22. [Heve du logji hell heve du stoli
hell hot heve du] mot båndi [broti].
23. [Dæ va' ikkje] undrands eg henar [bandt
ho sa' meg alli ore sant].
24. [Når me sille 'kons klæe skjera]
så skar han på frilla å let meg [vera].
25. [Når me sille te sengji gå]
så gjekk han mæ frilla å let meg vera.
26. Hilebrand sette te mæ karskan fot
å spente den dynni i naglemot.
27. [Hilebrand] han sitt s[vær] utdrog
[hoggje han Tarkjell i lutinne] tvo.
28. Ho rei heim i sin faers går
så blei ho gift i dæ sama år.
Ekstra opplysninger