[BIN: 0118]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Tone Olsdtr Vistadbakken, Skafså, Mo, Lårdal, Telemark .

1. Dæ va' Hilebrand si syster burtgav
- Punde lie -
ho fekk så mangein sorgedag.
- Så væl tør Hilebrand bie -
2. (Sundagjen sat ho brur så bold
um måndagjen va' ho i jønni tolv)
3. Ho sat så lengje i myrke hus
alt ti ho hørde dæn korpen gol.
4. Ho sat så lengje i myrke kro
alt ti ho hørde dæn korpen gol.
5. Korpen sette seg på årestokk
dær skok han på sin skakalokk.
6. Høyrer du korpen eg talar ti deg
vi' du bera ei bo fyr meg.
7. Eg sko gjeva deg min røde gullring
vi' du bera mi boi fram.
8. Eg sko gjeva deg mit røde gullband
vi' du bera bo ti Hilebrand herr broeren min.
9. Eg gjer ikkje mæ ditt røde gullband
eg heve klo å slett ingjo hand.
10. Eg gjer ikkje mæ din røde gullring
eg heve klo å slett ingjen fing.
11. Korpen (han tok ti fluge)
i Hilebrands toni (lange milinn' å druge).
12. (Korpen sette seg på årestokk
dær skok han på sin skakalokk).
13. (Her site du, Hilebrand drikk mjø å vin
bundi æ) Hilebjør (syster di).
14. Her site du Hilebrand drikk mjø i skål
bundi æ' Hilebjør kjær systeri di då.
15. Seje du meg detta så seie du meg satt
så seie du meg hoke henar batt.
16. Eg kan 'kje seia deg sannar hell satt
men dæ va' Tarkjell henar batt.
17. (Hilebrand) hutta (på) sveinanne små
(de salar meg ut gangaren min).
18. De salar 'kje ut dæn brone
han æ så sein oto toni.
19. (De salar 'kje ut dæn) blakke
(han æ så sein) imot bakkjen.
20. De slar meg ut dæn røe
han ber ein mann igjenom berg å flæi.
21. (Hilebrand kom seg riands i går
Tarkjell ute før honom står.
22. Velkomen Hilebrand heim ti meg
no hev eg bryggja å blanda vin.
23. Eg æ 'kje mei um ditt mjø heller vin
eg æ' mei um Hilebjør kjær systeren min.
24. (Han klappa på dynni mæ finganne små
statt upp Hilebjør skrei lokunn' ifrå.)
25. D' æ 'kje gott skreie lokur ifrå
eg æ bunden mæ mine fingar små.
26. Å Hilebrand sprang på karske fot
han spent' upp dynni dreiv tiljur imot.
27. Å Hilebrand ha' seg ein kniv i hånd
han løyste Hilebjørs kvite hånd.
28. Han tok av meg min røde gullring
dæn ha 'en inn på Astris fing.
29. (Han tok av meg) mitt røde gullband
dæ (ha 'en inn på Astris) hand.
30. (Nær) då (me sille at bori gå
Astri) mått' liggje å eg gang'.
31. (Nær då me sille) te sængi (gå)
(Astri mått' liggje å eg gang!).
32. Å Hilebrand riste på syllbugi svær
han høggje han Tarkjell i lutinne tvæ.
33. Her ligge du Tarkjell ren blo i jor
å no ri eg heimatte like go.
34. (Her ligge du Tarkjell) før korp å ravn
enno ber eg mitt jomfrusnavn.
Ekstra opplysninger