[BIN: 0040]

Valravn

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Ravnen flyver om aftenen
om dagen han ikke må
den skal have den kranke lykke
den gode kan [han] ikke få.
- Men ravnen flyver om aftenen-
2. Ned fløi vildan Verner Ravn
satte sig på de tinde
så blev han var stolten Irmindelin
så sørgende sidde derinde.
3. Fær eg eitt hell fær eg tvau
ravnen må hava dei um dei va' sjau.
4. Han hug ud hans høire øre
drak halvten hans hjerteblod
da miste han den ravneham
og blev en ridder så god.
5. Dei ba te Gud i himmelen
det barn fek liv igjen.
6. Nu har stolten Irmindelin
forvundet både sorg og kvide
nu haver hun både broder og søn
og sover hos herr Nilaus side.
Ekstra opplysninger