[BIN: 0004]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Stige liten æ den ypperste svend,
han byder jer kungen å kungens menn.
2. Han byder jer kungen å kungens folk,
for hans kjære datter hun er han så stolt.
Ekstra opplysninger