Liti Kjersti narrar bergekongen

Bortførelsen

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark.
variant 2:Oppskrift 1846 eller 1847 av Jörgen Moe etter Anne Aanonsdotter, Eidsborg, Lårdal, Telemark.
variant 3:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Såve Ånundson Bjørneskytte, Eidsborg, Lårdal, Telemark.
variant 4:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Såve Ånundson Bjørneskytte, Eidsborg, Lårdal, Telemark.
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark.
variant 6:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Andreson Saude, Telemark.