[BIN: 3502]

Liti Kjersti narrar bergekongen.
Bortførelsen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Såve Ånundson Bjørneskytte, Eidsborg, Lårdal, Telemark.

1. Pål Gullsme han rier ette Vegjen fram
-Bronfolen trillar lettan Hei -
dær møter han seg dæn Bergekongemann.
-De regner aa dæ blæs
for norden unde Fjølli
dær leikar de tri Normenn -
2. Høyrer du Paal Gullsme eg talar te deg
liti Kjersti din Datter du gjeva sko' meg.
3. Liti Kjersti ho æ' no saa lite eitt Baan
ho kann no 'kje vera sin Moder ifraa.
4. [Liti Kjersti ho æ' no saa liti og ung
ho kann no 'kje bera Brurkrona saa tung].
5. Liten Kjersti maa vera saa liti ho vi'
min gamle Moder ber Lyklanne ni.
6. [Maa eg 'kje liti Kjersti mæ goom faa
saa ska eg lata Eld gjenom Gullsmedgarden gaa.
7. Før Elden ska gjenom min Garden gaa
saa lyt du liti Kjersti mæ goom faa.]
8. Paal Gullsme han kom seg riands igaar
hanoms Datter hun ude for hanom staar.
9. Høre du min Fader eg tala te deg
ho æ dæ for eit Troll du ha i følje mæ deg.
10. Kjære min Datter snakka 'kje saa
dæ æ' no dæn Herren som du sko' faa.
11. Æ' hær daa ingjen kristen Mann
mæ du ska gjeva mæg dæ Trolle i Haand.
12. [Æ' hær daa ingjen kristen] Svein
[mæ du ska gjeva mæg dæ Trolle] saa leitt.
13. Hør du liten Kjersti jeg sige dig maa
du late no din Fader legje Sadelen paa.
14. [Daa dei rei seg ivir Høgeloftsbru
liti Kjersti ho gret og Bergekongen lo].
15. Aa naar han kom seg te dæn Bergekongegaar
daa ha' honoms Moder sovna honom fraa.
16. Bergekongjen maa paa Bergje slaa
statt upp min gaml[e] Moder skrei Lokunn ifraa.
17. [Han slo paa Bergje de ga gott Slag
statt upp mi Mo'r] skrei Lokunn av.
18. Bergjekongen banka alt Bergje umkring
han fann' inkje Vegjen i Bergje inn.
19. [Daa Bergekongen sille um seg sjaa
daa hadde liti Kjersti] ri'i 'en ifraa.
20 Bergjekongjen gjora baa' hua aa skreik
di kreppe Bikkje du gjore meg leit.
21. Naar ho rei seg ivi Høgeloftsbru
dei kunne inkje høyre Graagangaren traa.
22. [Liti Kjersti ho kom seg riands i Gaard
hennars kjære Fader ute staar].
23. Hør du liti Kjersti eg spørje deg maa
hosse hev du sluppi dæn Bergekongen fraa.
24. Saaless slapp eg dæn Bergekongen fraa
at honoms gamle Moder ha' slegje Dynnann i laas.
Ekstra opplysninger